ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება-ქ. თბილისში, შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაცია) ინსინერაციის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაცის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო (სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაცია) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი თვალჭრელიძის ქ. N6-ის მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge