ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე- ქ. თბილისში შპს „ჯენევიზ ჯგუფის“ სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

2019 წლის 9 დეკემბერს შპს „ჯენევიზ ჯგუფმა“ სამინისტროში წარმოადგინა, ქ. თბილისში სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი).

 

მიმდინარე წლის 15 იანვარს შპს „ჯენევიზ ჯგუფმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.