ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს „მონადირე"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (№1000006)  პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. 


გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2020 წლის 28 იანვრამდე. 


სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მარშალ გელოვანის №6), 2020 წლის 7 თებერვალს, 16 საათზე.


ელ-ფოსტის მისამართი: Salome.Nozadze@mepa.gov.ge
მისამართი: მარშალ გელოვანის ქ. №6, თბილისი, 0159

გაზიარება