ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის, ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის მოპოვების სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 27 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი).

აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართ სსიპ წიაღის ეროვნულ სააგენტოს. გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად, სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით, აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.