ძებნა

სტრატეგიული დოკუმენტები

2017 - 2022 წლების საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (სამუშაო-ვერსია)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ  ფაილში.