ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იელი

 


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge