ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლაგამის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის (დღე-ღამეში 285 მ3) მოპოვება

ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლაგამის მიმდებარე ტერიტორია 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 თებერვლამდე ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge