ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში, ქ. გორში კ/დ პარკისა და „ჭალის დასახლების“ მიმდებარედ მდ. მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, ქ. გორში კ/დ პარკისა და „ჭალის დასახლების“ მიმდებარედ

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge