ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტი

2019 წლის 30 ოქტომბერს შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იყო სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებებს (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია). აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი).

შპს "აკვაჰიდროენერჯიმ" 2019 წლის 24 დეკემბრის წერილის (N18888) საფუძველზე ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება, რასთან დაკავშირებით 2019 წლის 26 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტის შესახებ.

 

მიმდინარე წლის 24 იანვარს შპს "აკვაჰიდროენერჯიმ" სამინისტროში წარმოადგინა განახლებული სკრინინგის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტი
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "აკვაჰიდროენერჯი"
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,არაუგვიანეს 2020 წლის 10 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge