ძებნა

განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, ხაიშისა და ჭუბერის თემის ტერიტორიაზე, შპს „კავკასენერგოს“ მიერ მშენებარე ჰიდროელექტროსადგური „ნენსკრას“ სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად (ეგხ-ს და ქვესადგურის რეკონსტრუქცია-ექსპლუატაცია, ეგხ-ებისა და ქვესადგურების მშენებლობა-ექსპლუატაცია), ელექტროენერგიით დროებითი მომარაგების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე


2020 წლის 30 იანვარს 12:00 საათზე მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის სპორტის დარბაზის შენობაში და 2020 წლის 31 იანვარს 12:00 საათზე მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში  დაგეგმილი იყო შპს „კავკასენერგოს“ მშენებარე ჰიდროელექტროსადგური „ნენსკრას“ სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად (ეგხ-ს და ქვესადგურის რეკონსტრუქცია-ექსპლუატაცია, ეგხ-ებისა და ქვესადგურების მშენებლობა-ექსპლუატაცია),  ელექტროენერგიით დროებითი მომარაგების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (იხ. ლინკი საჯარო განხილვის შესახებ https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17219). 
აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, წარმოდგენილ გზშ-ის დოკუმენტზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დაგეგმილი საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.
საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ახალი თარიღი გეცნობებათ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.