ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სავანაში შპს „კავა კომპანიას“ ფეთქებადი მასალების საწყობის (ფეთქებადი ნივთიერებების განადგურება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეთქებადი ნივთიერებების განადგურება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კავა კომპანია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სავანა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge