ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „ეკოჰიდროს“ მდ. ნაკრაზე კასკადური ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება).

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მდ. ნაკრაზე კასკაუდური ტიპის ჰესების პროექტში შეტანილი ცვლილებები.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკოჰიდრო“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, მდ. ნაკრას ხეობა.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge