ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - ქ. თბილისში შპს „დატა ჰაბის" 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 23 დეკემბერს, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება შპს „დატა ჰაბის" 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის თაობაზე.

მიმდინარე წლის 27 იანვარს  შპს „დატა ჰაბის" მიერ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა დამატებითი ინფორმაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა და ექსპლუტაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დატა ჰაბი"
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლით გზის მიმდებარედ

აღნიშნულ განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და  მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge