ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - შპს „ჯი ემ ჯის“ ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „დიღომი ჰესი“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 1 ოქტომბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე შპს „ჯი ემ ჯის“ ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „დიღომი ჰესი“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციიის პროექტის შესახებ. (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16995

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის თანახმად,  გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით შპს „ჯი ემ ჯიმ“ დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 17 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge