ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ველი გრუპის“ ასფალტის საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება:  ასფალტის საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს  „ველი გრუპ“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 

• 2020 წელი, 19 თებერვალი, 15:00 საათი,  გარდაბნის მინიციპალიტეტის მერიის შენობა

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2020 წლის 29 იანვარს, შპს „ველი გრუპმა“ სამინისტროში წარმოადგინა ასფალტის საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2020 წლის 20 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge

იხ. საჯარო განხილვის წესი

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გაზიარება