ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

ნარჩენების მართვის 2016 - 2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2016 - 2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ  თანდართულ ფაილში.