ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

განცხადება სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ - ზემო იმერეთსა და რაჭის მუნიციპალიტეტებში, საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ-20.6კმ და 20.6კმ-29.5კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ესპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადებები „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელის 10.6კმ-20.6კმ და 20.6კმ-29.5კმ მშენებლობა რეკონსტრუქციისა და ექსპლუტაციის პროექტის“ სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.

(იხ. http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/172 და http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/173

 

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშირებით, 2018 წლის 5 ნოემბერს, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უზუნთაში (სტადიონი), დაგეგმილი იყო საჯარო განხილვა (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/193).

საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართულობის მიზნით, საჯარო განხილვა,ნაცვლად 5 ნოემბრისა, გაიმართება მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს, 15:00 საათზე,  ასევე გადაიწია საზოგადოების მხრიდან შენიშვნების წარმოდგენის ვადამ - 15 ნოემბრამდე. 

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 9 ნოემბერი 15:00 საათი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელ უზუნთას სტადიონი.

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 15 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გაზიარება