ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოკამის მიმდებარედ, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვულკანური წიდის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვულკანური წიდის მოპოვება; 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოკამის მიმდებარე ტერიტორია;


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge