ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დაბაში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდ. გუჯარულას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე გუჯარულას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; 
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დაბა;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge