ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის "მდ. ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე მდინარე ფოცხოვის შესართავთან 222 მ ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების" პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არალში 


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge