ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქსოვრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვება (216 000 მ3)
ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქსოვრისის მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge