ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეცავეს მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის, 1385784 ტონა კირქვის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება;

 

ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლეცავეს მიმდებარე ტერიტორია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge