ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. ზუგდიდში, შპს „ვესტ ჯორჯიას“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ


2020 წლის 5 მარტს 11:00 საათზე ქ. ზუგდიდის ადმინისტრაციულ შენობაში დაგეგმილი იყო შპს „ვესტ ჯორჯიას“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა (იხ. ლინკი საჯარო განხილვის შესახებ).
აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 2 მარტს შპს „ვესტ ჯორჯიამ“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოიების შეწყვეტის შესახებ. (შესაბამისად, მიმდინარე წლის 5 მარტს ქ. ზუგდიდში ჩანიშნული პროექტის საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება).