ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. არაგვზე ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესი, 7,4 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. არაგვზე ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესი, 7,4 მგვტ)  მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პროექტი;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „მენესო ჰესი“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მენესოს მიმდებარე ტერიტორია;
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2020 წელის 26 მარტი, 15:00 საათი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჭართალის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

2020 წლის 10 მარტს, შპს „მენესო ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. არაგვზე ჰიდროელექტროსადგურის (მენესო ჰესი, 7,4 მგვტ)  მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის ანგარიში. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

 

აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჭართალის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2020 წლის 2 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge


ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

 

ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით განახლებული ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24525

გაზიარება