ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ბექთაქარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 17800 მ³ მოცულობის რეზერვუარი-სალექარის ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 17800 მ³ მოცულობის რეზერვუარი-სალექარის ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „არ ემ ჯი აურამაინ“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთაკარი 

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:
2020 წლის 22 აპრილი, 14:00 საათი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთაკარის საშუალო სკოლის შენობა.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

აღნიშნულ გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთაკარის არასრული საშუალო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 მაისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

 

ზემოაღნიშნულ პროექტზე განახლებული ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25560

გაზიარება