ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

2014 - 2020 წლების საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ  თანდართულ ფაილში.