ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საგარეჯოს რაიონში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარწყავი სისტემის მოწყობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: რკ "იორლენდი"

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საგარეჯოს რაიონი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge