ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, ი/მ ნინო პირტახიას მიერ სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ ნინო პირტახია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 აპრილამდე მისამართზე ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge