ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეღვრეკისის მიმდებარედ, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადებადაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის გამნახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მეღვრეკისის მიმდებარე ტერიტორია

გაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. ლინკი). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, სკრინინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი. სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც  სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.