ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. 
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „შპს „რუისის ქარის ელექტროსადგური“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქარელის მუნიციპალიტეტი. 

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge