ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ ოზურგთში ანასეულის უბნის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდამცავის მოწყობის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ანასეულის უბნის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდამცავის მოწყობა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ოზურგეთი
დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  15 აპრილამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge