ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე- ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩა N5-ში შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

2020 წლის 17 მარტს შპს „ფოთი ფაუნდრიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ფოთში მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაცის პროექტის სამინისტროს შენიშვნების შესაბამისად გადამუშავებულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს. აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24495).

 

ვინაიდან სამინისტროს შენიშვნების გათვალისწინებით წარმოდგენილ გზშ-ის ანგარიშში პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხები კვლავ არ იყო წარმოდგენილი, სამინისტრომ აღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.
სამინისტრო ადმინისტრაციულ წარმოებას განაახლებს მას შემდგომ, რაც შპს „ფოთი ფაუნდრი“ წარმოადგენს დმატაებით ინფორმაციას ზემოაღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით.