ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში, შპს „ალფას“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობის ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობის ცვლილება;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ალფა“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 აპრილამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge