ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ დაბა მესტიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის საყრდენი კედლის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საყრდენი კედლის მოწყობა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დაბა მესტია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge