ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის კმ97-ზე და კმ98-ზე მდ. მოშევანზე არსებული სახიდე გადასასვლელების ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობის სკოპინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის კმ97-ზე და კმ98-ზე მდ. მოშევანზე არსებული სახიდე გადასასვლელების ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტი

გაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკოპინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. ბმული).აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ სკოპინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი. სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილი დოკუმენტაციის წარმოდგენას.