ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტეში, სოფ. ძველ ხიბულაში მდ. ჭანისწყალის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ჭანისწყალის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელება:

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძველი ხიბულა


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 მაისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge