ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. სამტრედიაში, ღია სააქციო საზოგადოება სამშენებლო-სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდის წარმომადგენლობა საქართველოში „აკკორდ ჯორჯიას“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ღია სააქციო საზოგადოება სამშენებლო-
სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ-ის წარმომადგენლობა საქართველოში „აკკორდ ჯორჯია“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. სამტრედია, ძმები გოგიძეების ქუჩის N13-ის მიმდებარედ;

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge .

 

ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით განახლებული ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25631