ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - თელავის მუნიციპალიტეტში, ქ. თელავში, შპს "აჩინებულის" მიერ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საამქროს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში

დაგეგმილი საქმიანობსი დასახელება: ქ. თელავში, შპს "აჩინებულის" მიერ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საამქროს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობსი განმახორციელებლი: შპს "აჩინებული"

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, ქ. თელავი

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 მაისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge