ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის, ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი (500კვ. ძაბვის) ხაზის „წყალტუბო-ახალციხის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის, ადიგენის, წყალტუბოსა და ვანის მუნიციპალიტეტები. 
დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმეების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 

2020 წელის 16 ივლისი, 13:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 

2020 წელის 16 ივლისი, 17:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 

2020 წელის 17 ივლისი, 12:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 

2020 წელის 17 ივლისი, 16:00 საათი, ვანის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ადიგენის, ახალციხის, წყალტუბოსა და ვანის ადმინისტრაციული ერთეულების შენობების ეზოებში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გაზიარება