ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" კასპის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110 კვ ეგხ-ს გაყვანის და 110 კვ ქვესადგურის განთავსების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კასპის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110 კვ ეგხ-ს  გაყვანის და 110 კვ ქვესადგურის განთავსების პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტები;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს „კავკასიის ქარის კომპანია";

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმეების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 


  • 2020 წელის 20 ივლისი, 12:00 საათი, კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო რენეს საბავშვო ბაღის შენობის ეზო;
  • 2020 წელის 20 ივლისი, 15:00 საათი, კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აღაიანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება სოფ. ზემო რენეს საბავშვო ბაღის შენობის ეზოში და სოფ. აღაიანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზოში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გაზიარება