ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ახალციხეში, შპს „ატლანტ-ოილის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის) მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავისმოწყობა და ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელიშპსატლანტ-ოილი”;

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი. ახალციხე, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა N 57;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 ივისამდე, მისამართზე: . თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge