ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თიანეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბოჭორმაში, მდინარე ორვილას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ორვილას ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თიანეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბოჭორმა;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge