ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ქალაქ თბილისის, გლდანის მუნიციპალიტეტში, შუშის ქუჩის მიმდებარედ მდინარე გლდანულას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. გლდანულას ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის მუნიციპალიტეტი, შუშის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია; 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge