ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „უსასრულო ენერგიას“ 85 მგვტ. სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-1“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (500/33 კვ ქვესადგურის ნაცვლად 33/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 33/110 კილოვოლტი ქვესადგურის განთავსება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „უსასრულო ენერგია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 2 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge