ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს "უსასრულო ენერგიის" ელექტროგადამცემი ხაზის (იმერეთი 110 კვ.) გაყვანის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “უსასრულო ენერგია“.

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტები. 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 

2020 წელის 10 ივლისი, 12:00 საათი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 

2020 წელის 10 ივლისი, 16:00 საათი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო. 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვები გაიმართება საჩხერისა და ჭიათურის ადმინისტრაციული ერთეულების შენობების ეზოებში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გაზიარება