ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის სახელწოდება: ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP)

პროექტის ნომერი: P133828

ქვეყანა: საქართველო

განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDIC/CW/NCB/01-2

კონტრაქტის დასახელება: სიონის და ალგეთის კაშხლების უსაფრთხოების სამუშაოები

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 12 თვე

შეფასების ვალუტა: ლარი

 

ტენდერში მონაწილე კომპანიები:

 

1. შპს „საქჰიდროენერგომშენი“

 

გამარჯვებული კომპანია
დასახელება: შპს „საქჰიდროენერგომშენი“


მისამართი: ზ. გამსახურდიას გამზ. №32, ქ. ზუგდიდი, საქართველო

სატენდერო წინადადებების ამოკითხული ფასი: 4,656,598.13 ლარი

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 4,656,598.13 ლარი

საკონტრაქტო ფასი: 4,656,598.13 ლარი