ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ტყიბულის მუნციპალიტეტში „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის“ მდ. ტყიბულას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ.ტყიბულას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, ქ. ტყიბული.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 2 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge