ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. თბილისში, შპს "მეა გეოს" ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება; ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მეა გეო“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გაგრის ქ. N2

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 2 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge