ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- ქ. ფოთში შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანიის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი


დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: შპსსაქართველოს ცემენტის კომპანია“;

დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: . ფოთი, კოკაიას ხეივანი N2; 


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 4 ნოემბრამდე, მისამართზე: . თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge