ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში, შპს „აგროსისტემს ჯის“ სასუქის დამამზადებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასუქების წარმოება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აგროსისტემს ჯი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი : გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შინდისი;

 


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  6 ნოემბრამდე მისამართზე ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე  eia@mepa.gov.ge